APADANA Training Language Center
دوره آمادگی آزمون  EPT

دوره آمادگی آزمون EPT

  • شروع دوره : جمعه، 24 خرداد 1398
  • استاد دوره : دکتر شمس
  • هزینه دوره : 5,000,000 ریال
ثبت نام در دوره

توضیحات دوره

دوره آمادگی جهت آزمون EPT قبل از امتحان جامع ویژه دانشجویان دکترای کلیه رشته های دانشگاه آزاد مدرس دوره،دکتر شمس عضو هیات علمی دانشگاه آزاد